IBALI LETHU

Ngonyaka ka2001 iBoxgirs International yaqala ukusebenza eBerlin, isisibonelo somsebenzi kwilizwe laseJamani isebenzisana neUnited Nations Year Sports and Physical Education 2015. Emva kweminyaka emibini iBoxgirls yamenywa ngabakwaNike ne USAID ibeyinxalenye yokusungula iSport for Social Change Network eEast Africa. Ngonyaka ka2007 iBoxgirls yasebenzisana nabaququzeli bendawo besungula iBoxgirls eKenya kwiidolophu yaseNairobi. Emva koko ngo2009, iBoxigirls yamenywa ukuba izosebenza…

Read more IBALI LETHU