Contact us

Address:

Boxgirls South Africa
The Barn Lookout Point
Khayelitsha 7784
Cape Town

email: info@boxgirls.org


Hlala uxhumene

Ufuna ukuhlala unolwazi nge nkqubo zeprojekti zethu? Bhalisela iBoxgils South Africa Newsletter! Sikuthumela I ngamaxesha ahlukileyo ngathi, asosze uphoswe indaba ezintsha. Ukubhalisela lencwadi yethu, faka inkcukanca zakho ngezantsi.

Intlangano (Ikhampani)